انواع چسب های ساختمانی

چسب پودری کف

این چسب فقط مخصوص کف ساختمان می باشد و نمی توان از آن برای دیوار یا سقف استفاده کرد جهت بهبود کارکرد آن می توان با مقداری سیمان یا چسب کاشی آن را ترکیب نمود.