اسپیسر بتن

اسپیسر بتن مینی فیکس

اسپیسر بتن دابل فیکس

اسپیسر بتن ویل فیکس

اسپیسر بتن هارد فیکس

میان بولت آب بند

صلیب کاشی

درپوش قالب